Atenció Psicològica a la Salut de nens, nenes i adolescents

facebook twitter google
cab cab cab
català Català

PROBLEMES MÈS FREQÜENTS

cuadro1

Quan un nen o adolescent presenta canvis sobtats en les seves conductes, rutines i/o estat d' ànim, hem de pensar que alguna cosa li està passant, però que?                               

CONSULTA ON-LINE

cuadro1

Moltes vegades en sorten dubtes en relació als nostres fills i filles.  La CONSULTA ONLINE us permet resoldre les vostres preguntes d' una manera sencilla, gratuita i anònima.

QUAN UN FAMILIAR ESTÀ MALALT

cuadro1

Quan una malaltia greu, com el càncer, apareix  afecta a tot l' entorn, inclosos nens i adolescents.  Us recomanem algunes pautes amb l’ objectiu de fomentar la comunicació.

PSIdudas, consulta

1. Objectiu: ORIENTACIÓ a pares, avis i persones responsables del menors en tot allò que està relacionar amb la salut PSICOLÒGICA i FÍSICA de nens, nenes i adolescents per tal d' aconseguir el DESENVOLUPAMENT ÓPTIM d' aquests.

 

2. Filosofia: avaluar cada cas de manera GLOBAL, tenint en compte la realista individual de cada família i el moment en que es troben   Hi han diferents ALTERNATIVES per a cada situació, i no creiem en fórmules genèriques miraculoses.  S' ha de treballar per escollir l' adequada per a cada nen e intervenint d' una manera COORDINADA.

 

3. Metodologia:  introduïm la utilització de les NOVES TECNOLOGIES, amb l' objectiu d' oferir un SERVEI INTEGRAL, apostant fortament pel SERVEI ONLINE sense deixar d' utilitzar com cal el servei tradicional i PRESENCIAL en la nostra consulta.